log in

Zespół zarządzający

Zespół zarządzający

Beata Pierzchlewicz – Kierownik Projektu,

Dariusz Kantor – Zastępca Kierownik Projektu - lokalny koordynator Projektu,

Jarosław Myśliwiec – Specjalista ds. rozliczania Projektu,

Beata Sęk – Specjalista ds. analiz i kontroli,

Edyta Brabańska-Gawlica – Specjalista ds. obsługi organizacyjno-logistycznej,

Sebastian Gałosz – Specjalista ds. marketingu i współpracy subregionalnej

Daniel Bul – Specjalista ds. dokumentacji technicznej,

Maria Tatarczuk – Specjalista ds. dokumentacji technicznej,

Anna Zwęglińska – Specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013