log in

Realizowane projekty

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim, etap II (autobusy)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.01-16-0002/17-00

Informacje ogólne:

  • 2 partnerów: Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna (Spółka Powiatu Strzeleckiego)
  • całkowita wartość projektu: 18 768 700,29 PLN 
  • wartość dofinansowania:  8 900 000,00 PLN co stanowi: 58,33% 
  • planowany okres realizacji po zmianach: 22.12.2017r. – 30.06.2019r  (było 21.12.2017r. – 28.09.2018r.)

Zakres projektu:

 

Partner

Zadanie

1.

Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider projektu

Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego.

Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską.

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna

Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego

System informacji pasażerskiej

 

Wszyscy partnerzy

Doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu

Promocja projektu

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013