log in

Realizowane projekty

Projekt: Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim, etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.01-16-0008/16-00

Informacje ogólne:

  • 9 partnerów: Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider, Gmina Cisek, Gmina Polska Cerekiew, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Reńska Wieś, Gmina Zawadzkie, Gmina Ujazd, Powiat Strzelecki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
  • całkowita wartość projektu po aneksie: 36 280 298,22 PLN (było 30 272 389,34 PLN);
  • wartość dofinansowania po aneksie: 22 916 198,70 PLN co stanowi: 63,16 % (było 75,7%)
  • planowany okres realizacji po aneksie: 28.04.2017r. – 02.12.2019r. (było 22.12.2017r. – 17.09.2018r.)

Zakres projektu:

 

Partner

Zadanie

 

1.

Gmina Kędzierzyn-Koźle – lider projektu

Rozbudowa drogi ul. Miłej i części ul. Grunwaldzkiej o ścieżkę rowerową od al. Jana Pawła II do obwodnicy w Kędzierzynie-Koźlu z wyłączeniem zakresu drogowego.

Wymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego
z wyłączeniem zakresu drogowego.

 

Doradztwo i inne usługi związane z projektem.

 

2.

Gmina Cisek

Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek - z wyłączeniem zakresu.

3.

Gmina Polska Cerekiew

Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew - z wyłączeniem zakresu drogowego.

4.

Gmina Ujazd

Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego
i ciągu pieszo-rowerowego w drodze ul. Europejskiej SAG - etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego
i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej - etap V w gminie Ujazd - z wyłączeniem zakresu drogowego.

5.

Gmina Strzelce Opolskie

Budowa centrum „Parkuj i jedź” w mieście Strzelce Opolskie.

6.

Gmina Reńska Wieś

Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej - z wyłączeniem zakresu drogowego.

7.

Gmina Zawadzkie

Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego.

 

8.

Powiat Strzelecki

Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie –Kędzierzyn – Koźle na odcinku Zalesie Śląskie – Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie na docinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia.

9.

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 O relacji Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle od km 2+645 do km 8+501 wraz z budową ścieżek rowerowych w wzdłuż drogi.

 

Każdy z Partnerów

Promocja

 

 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013