log in

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Poszukujemy wykonawcy Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Subregionu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Sporządzenie koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego – II postępowanie.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, na stronie internetowej http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Sporządzenie koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego – II postępowanie.

Prace są częścią projektu pn. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Poprzez Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny (KKSOF) należy rozumieć teren obejmujący swoim zasięgiem następujące jednostki samorządu terytorialnego: gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek, Bierawa, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Ujazd, Leśnica, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Jemielnica oraz powiaty: strzelecki (obejmujący gminy: Ujazd, Leśnica, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Jemielnica) i kędzierzyńsko-kozielski.

Szczegółowe dane znajdują się w SIWZ opublikowanej na stronie http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

Miejsce i termin składania ofert:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle,
ul. G. Piramowicza 32/pok. 417, III p, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, 
do 25 września 2014 roku, godz. 12:00

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Zamówień Publicznych o godz. 12:15

Pełna treść ogłoszenia

Przetarg na szkolenia specjalistyczne dla pracowników JST Subregionu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Organizację oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych dla pracowników 13 urzędów partnerskich jst. Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego – IV postępowanie.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, na stronie internetowej http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Organizację oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych dla pracowników 13 urzędów partnerskich jst. Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego – IV postępowanie.

Szkolenia są częścią projektu pn. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Poprzez Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny (KKSOF) należy rozumieć teren obejmujący swoim zasięgiem następujące jednostki samorządu terytorialnego: gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek, Bierawa, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Ujazd, Leśnica, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Jemielnica oraz powiaty: strzelecki (obejmujący gminy: Ujazd, Leśnica, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Jemielnica) i kędzierzyńsko-kozielski.

Szczegółowe dane znajdują się w SIWZ opublikowanej na stronie http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

Miejsce i termin składania ofert:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle,
ul. G. Piramowicza 32/pok. 417, III p, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,
do 22 września 2014 roku, godz. 12:00

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Zamówień Publicznych o godz. 12:15

Pełna treść ogłoszenia

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013