log in
Spotkanie Koordynatorów projektów partnerskich
Aktualności

Spotkanie Koordynatorów projektów partnerskich

W dniu 30 listopada 2017r. w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się…

12
Spotkanie Koordynatorów projektów partnerskich
Aktualności

Spotkanie Koordynatorów projektów partnerskich

W dniu 30 listopada 2017r. w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się…

12
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

W dniu 23 listopada 2017r. w Sali posiedzeń Urzędu…

9
Konferencja Koordynatorów Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
Aktualności

Konferencja Koordynatorów Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

W dniach 28-29.09.2017r. w Pokrzywnej na terenie zaginionego miasta…

144
Jubileusz 800-lecia Leśnicy
Aktualności

Jubileusz 800-lecia Leśnicy

Burmistrz Leśnicy serdecznie zaprasza Gości i Mieszkańców na główne…

105
Deklaracja Odrzańskiej Drogi Wodnej
Aktualności

Deklaracja Odrzańskiej Drogi Wodnej

W dniu 13 września 2017r. w Opolu w trakcie…

154
Uroczystość podpisania umów o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Aktualności

Uroczystość podpisania umów o dofinansowanie projektów z Regionalnego…

W dniu 3 lipca 2017r. Gmina Kędzierzyn-Koźle – jako…

249

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013