log in

Aktualności i ogłoszenia

Aktualności

Nowe-stare władze Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

Podczas walnego zgromadzenia członków  dniu 22 września 2020 r. wybrano władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Na jego czele ponownie stanęła prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabina Nowosielska.

Wiceprzewodniczącym zarządu został wicestarosta strzelecki Waldemar Gaida. W skład władz weszli także starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzata Tudaj, burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, wójt Pawłowiczek Jerzy Treffon oraz wójt Bierawy Krzysztof Ficoń. W komisji rewizyjnej znaleźli się burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski, wójt Polskiej Cerekwi Piotr Kanzy oraz wójt Jemielnicy Marcin Wycisło. W trakcie posiedzenia członkowie stowarzyszenia udzielili zarządowi absolutorium za poprzedni rok oraz całą mijającą kadencję.

 

Kolejne dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki pozyskał kolejne spore dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Dodatkowe 800 tysięcy złotych ze środków unijnych otrzyma trzech parterów projektu, którego liderem jest Kędzierzyn-Koźle. Aneks do umowy w dniu 19.08.2020r. podpisali marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła oraz prezydent Sabina Nowosielska.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

W dniu 22 maja 2019r. w Sali posiedzeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele Gmin i Powiatów będących członkami Stowarzyszenia. Spotkanie prowadziła Pani Sabina Nowosielska wybrana na Przewodniczącą obrad, a Sekretarzem została Pani Iwona Kozioł.

Podczas obrad podjęto sześć uchwał:

  • Uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
  • Uchwałę nr 2 w sprawie przeznaczenia środków z nadwyżki finansowej za rok 2018
  • Uchwałę nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018
  • Uchwałę nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018
  • Uchwałę nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2018
  • Uchwałę nr 6 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia

Na miejsce Pana Tadeusza Kauch, który złożył w dniu 18 marca 2019r. rezygnację, na Członka Zarządu Stowarzyszenia wybrano Pana Łukasza Jastrzembskiego.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

 

Koncert z okazji 15 lecia przystąpienia Polski do UE

Marszałek Województwa Opolskiego - Andrzej Buła oraz Prezydent Miasta Opola - Arkadiusz Wiśniewski zapraszają w dniu 4 maja br. do Centrum Wystawienniczo Konferencyjnego w Opolu na koncert z okazji 15 lecia przystąpienia Polski do UE.

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

W dniu 6 grudnia 2018r. w Sali posiedzeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich Gmin i Powiatów będących członkami Stowarzyszenia. Spotkanie prowadziła Pani Sabina Nowosielska wybrana na Przewodniczącą obrad, a Sekretarzem została Pani Iwona Kozioł.

Podczas obrad podjęto trzy uchwały:

  • Uchwałę nr 6 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia na rok 2019
  • Uchwałę nr 7 w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2019.
  • Uchwałę nr 8 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia

Na miejsce Pana Alojzego Parys, który złożył w dniu 5 grudnia rezygnację, na Członka Zarządu Stowarzyszenia wybrano Pana Jerzego Treffon.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

Uroczystość podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”

W dniu 7 października 2018r. Gmina Kędzierzyn-Koźle – jako lider projektu, podpisała w imieniu partnerów – Gminy Cisek, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Bierawa, Jemielnica, Leśnica, Pawłowiczki oraz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i powiatu strzeleckiego, aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” w ramach poddziałania 3.2.1 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020). W spotkaniu, które odbyło się w sali konferencyjnej Powiatu Strzeleckiego, wziął udział Pan Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego oraz przedstawiciele wszystkich gmin i powiatów partnerskich.

Wartość dofinansowania projektu zwiększyła się z 41,33% do 85,00% kosztów kwalifikowalnych projektu.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013