Logo

Walne Zgromadzenie Członków z nowym członkiem Subregionu

W dniu 18 maja 2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Po raz pierwszy uczestniczyła w nim Gmina Kolonowskie. Nowy członek Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

Podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia między innymi jednogłośnie przyjęto absolutorium dla zarządu za 2020 rok, zatwierdzono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu za 2020r. oraz ustalono wysokość składki dla Gminy Kolonowskie.

Copyright © Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki. Wszelkie prawa zastrzeżone • Projekt i wykonanie: Microworks