log in

Aktualności i ogłoszenia

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

W dniu 6 grudnia 2018r. w Sali posiedzeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich Gmin i Powiatów będących członkami Stowarzyszenia. Spotkanie prowadziła Pani Sabina Nowosielska wybrana na Przewodniczącą obrad, a Sekretarzem została Pani Iwona Kozioł.

Podczas obrad podjęto trzy uchwały:

  • Uchwałę nr 6 w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia na rok 2019
  • Uchwałę nr 7 w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2019.
  • Uchwałę nr 8 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia

Na miejsce Pana Alojzego Parys, który złożył w dniu 5 grudnia rezygnację, na Członka Zarządu Stowarzyszenia wybrano Pana Jerzego Treffon.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013