log in

Aktualności i ogłoszenia

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

W dniu 23 listopada 2017r. w Sali posiedzeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich Gmin i Powiatów będących członkami Stowarzyszenia. Spotkanie prowadziła Pani Sabina Nowosielska wybrana na Przewodniczącą obrad, a Sekretarzem została Pani Iwona Kozioł. 

Podczas obrad podjęto trzy uchwały:

- Uchwałę nr 5 w sprawie zakwalifikowania

- Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny do jednostek typu mikro w świetle ustawy o rachunkowości.

- Uchwałę nr 6 w sprawie zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej na rok 2018 oraz terminów płatności.
Uchwałę nr 7 w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2018.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Podziękowano zespołowi Gminy Kędzierzyn-Koźle, który odpowiada za „spinanie” wspólnych projektów za trudną i wymagającą nagładu czasu pracę. Zaplanowano również kolejne wspólne spotkanie na które będzie zaproszony Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła.  

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013