log in

Aktualności i ogłoszenia

Deklaracja Odrzańskiej Drogi Wodnej

Pod dokumentem podpisało się 21 samorządowców, wśród nich: Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla Artur Maruszczak, Starostoa Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Małgorzata Tudaj oraz burmistrzowie i wójtowie naszych subregionalnych gmin leżących ciągu biegu Odry: Wójt Gminy Cisek Alojzy Parys, Wójt Gminy Bierawa Krzysztof Ficoń, Wójt Gminy Reńska Wieś Marian Wojciechowski.
W dokumencie strony wyrażają wolę udziału w efektywnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje przywrócenie transportu wodnego na Odrzańskiej Drodze Wodnej poprzez wsparcie przez samorządy położone wzdłuż Odry, inicjatyw w sektorze biznesowym, naukowo-badawczym, kultury i turystyki realizowanych w naszym regionie.

Obecny na uroczystości podpisania Deklaracji Odrzańskich Pan Jerzy Materna, Sekretarz Stanu w MGMiŻŚ ocenił pozytywnie inicjatywę stworzenia dokumentu, który stanowi wyraz woli współpracy strony rządowej z samorządem, organizacjami gospodarczymi i biznesmen.

Więcej na stronach:

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013