Logo

Kierownik Biura Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wybrany

Sławomir Oczoś pokieruje pracami biura Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. Funkcję kierownika - na razie na trzy miesiące - powierzyły mu właśnie władze stowarzyszenia. Sławomir Oczoś jest mieszkańcem Kędzierzyna-Koźla, w przeszłości był m.in. kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Polskiej Cerekwi.

Jako kierownik biura stanie się on osobą odpowiedzialną za koordynację bieżących prac i realizację zapisów strategii subregionu. Strategia ma na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego tworzących go 13 samorządów z terenów powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego.

Przypomnijmy też, że 30 maja stowarzyszenie KSSOF uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Copyright © Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki. Wszelkie prawa zastrzeżone • Projekt i wykonanie: Microworks