log in

Aktualności i ogłoszenia

Wspólne projekty subregionu

10 maja odbyło się spotkanie członków subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego, którego tematem były projekty związane z gospodarką niskoemisyjną. Przedstawiciele samorządów tworzących subregion dyskutowali o przyszłych naborach wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Środki przewidziane dla subregionu na ochronę powietrza, w tym m.in. zakup taboru autobusowego, niezbędne termomodernizacje i remonty dróg nie wystarczą na zrealizowanie wszystkich zadań. Dlatego Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – pani Sabina Nowosielska, będąca jednocześnie Przewodniczącą Zarządu stowarzyszenia subregionu, zaproponowała aby skoncentrować się na priorytetowych inwestycjach spełniających kryteria RPO WO. Wybór takich inwestycji mógłby zostać dokonany przez specjalne grupy robocze. Prezydent miasta podkreśliła także wagę partnerskiego podejścia do rozwoju subregionu. Podobną opinię wyraził Starosta Strzelecki – pan Józef Swaczyna, który przypominał, iż samorządy nie powinny skupiać się tylko na własnym terenie, ale także pomyśleć o sąsiednich gminach i powiatach.

Członkowie subregionu rozważają możliwość wnioskowania o mniejsze dofinansowanie, co pozwoliłoby na wykonanie większej liczby zadań. Zakres i forma realizacji projektów dotyczących ochrony powietrza będzie przedmiotem kolejnych spotkań.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013