log in

Aktualności i ogłoszenia

Współfinansowanie innowacji w przedsiębiorstwach

Lokalny Punkt Informacyjny w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 1 kwietnia 2016r. organizuje  spotkanie informacyjne skierowane do przedsiębiorców (w szczególności do przedstawicieli MSP), którego tematem będzie możliwość ubiegania się o współfinansowanie ze środków UE planowanych przedsięwzięć rozwojowych.

Osobą uczestniczącym przedstawione zostaną możliwości jakie daje Działanie 1.1. Innowacje w Przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przykładowe typy projektów:

  1. budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
  2. finansowanie procesu powstawiania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.
  • badań naukowych i przemysłowych,
  • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
  • linii pilotażowych,
  • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
  • zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
  • pierwszej produkcji;
  1. wsparcie budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, poprzez instrumenty finansowe.

Termin spotkania: 1 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00

Miejsce: Sala nr 5 przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu.

Zapisy poprzez formularz elektroniczny:
https://docs.google.com/…/1tUhZqMjfJvFcK18b1lDwY7…/viewform…

Szczegółowe informacje:
77 47 25 039, 77 40 34 179
http://rpo.opolskie.pl/?p=14232

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy serdecznie!


 

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013