log in

Aktualności i ogłoszenia

Powołano Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

11 marca 2016 roku odbyło się zabranie założycielskie Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny, podczas którego podjęto uchwałę o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu jego statutu oraz dokonano wyboru władz.

Spotkanie gmin i powiatów tworzących subregion wieńczy trzyletnie prace samorządów zaangażowanych w jego rozwój. W tym okresie opracowano szereg dokumentacji technicznych, koncepcji oraz strategii. Zrealizowano także pierwszy wspólny projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie tworzy 13 samorządów: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Ujazd, Leśnica, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle, Zawadzkie, Jemielnica, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Powiat Strzelecki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego tworzących je jednostek samorządu terytorialnego m.in. poprzez:

 • wspólne planowanie rozwoju - uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych,
 • promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego  i innych podmiotów,
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych,
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów.

W skład Komitetu Założycielskiego organizacji wchodzą:

 • Sabina Nowosielska – Prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Marian Wojciechowski – Wójt Reńskiej Wsi
 • Waldemar Gaida – Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Zarząd Stowarzyszania tworzą:

 • Sabina Nowosielska – Przewodnicząca Zarządu
 • Waldemar Gaida – Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Małgorzata Tudaj
 • Tadeusz Goc
 • Tadeusz Kauch
 • Krzysztof Ficoń
 • Alojzy Parys

Skład Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia stanowią:

 • Mariusz Stachowski
 • Piotr Kanzy
 • Marcin Wycisło

O szczegółach pracy stowarzyszenia będziemy Państwa informować na bieżąco.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013