Błąd
  • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /ilustracje/protest is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
log in

Aktualności i ogłoszenia

Protest do Marszałka

Samorządy subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego uważają, że kryteria podziału środków przyjęte w ramach dwóch poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zostały źle wybrane. Skierowały w tej sprawie protest do marszałka województwa Andrzeja Buły, domagając się, aby przy podziale uwzględniano gęstość zaludnienia i rzeczywiste zanieczyszczenie powietrza.

{gallery}/ilustracje/protest{/gallery}

 

Przeczytaj:

Protest do Marszałka

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013