Logo

Statut Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny zaakceptowany

Przedstawiciele gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego przyjęli treść statutu, nad którym pracowano przez ostatnie tygodnie. Obecnie trwa podejmowanie uchwał przez rady gmin i powiatów o utworzeniu i przystąpieniu do stowarzyszenia. Jako pierwsze uchwałę podjęły Pawłowiczki.

Copyright © Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki. Wszelkie prawa zastrzeżone • Projekt i wykonanie: Microworks