log in

Aktualności i ogłoszenia

Prace nad statutem stowarzyszenia na ukończeniu

11 stycznia 2016 roku miało miejsce koleje spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów tworzących subregion kędzierzyńsko-kozielski.

Tematem obrad był statut stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny, zwłaszcza zaś sposób podejmowania decyzji oraz obliczania składek członkowskich. Większością głosów przyszli członkowie stowarzyszenia zdecydowali, iż każda gmina i każdy powiat wchodzący w jego skład będą miały po jednym głosie.

Dyskusja dotyczyła także przyszłego budżetu stowarzyszenia oraz organizacji biura. Spotkaniu przewodniczyła pani Sabina Nowosielska – Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013