log in

Aktualności i ogłoszenia

ZPGN dla subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przyjęty

Gmina Kędzierzyn-Koźle, jako lider Projektu pn.„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego zawiadamia, że dokument: „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”, został przyjęty:

 • Uchwałą Nr VIII/46/15 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 20 sierpnia 2015 r.,
 • Uchwałą Nr X/61/15 Rady Gminy Jemielnica  z dnia 21 sierpnia 2015 r.
 • Uchwałą Nr IX/48/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 24 sierpnia 2015 r.,
 • Uchwałą Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew  z 25 sierpnia 2015 r.,
 • Uchwałą Nr IX/73/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r.,
 • Uchwałą Nr XI/106/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 sierpnia 2015 r
 • Uchwałą Nr XII/85/15  Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 26 sierpnia 2015r.,
 • Uchwałą Nr X/45/15  Rady Gminy Reńska Wieś  z dnia 26 sierpnia 2015 r.,
 • Uchwałą Nr XVI/112/15  Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia  27 sierpnia 2015r.,
 • Uchwałą Nr IX/68/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
 • Uchwałą Nr X/45/15 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
 • Uchwałą Nr X.51.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe  z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
 • Uchwałą Nr X/66/15  Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 sierpnia 2015 r.

 

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią:

„Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013