Błąd
  • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /ilustracje/iii is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
log in

Aktualności i ogłoszenia

Konferencja kończąca projekt

III Konferencja Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Hotel Hugo na osiedlu Sławięcice był dziś miejscem spotkania partnerów gmin Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. W obecności wielu gości dokonano podsumowania realizacji projektu pn. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Słowo wstępne wygłosili Sabina Nowosielska – Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla oraz Andrzej Sałacki – Radny Sejmiku Województwa Opolskiego. Następnie głos zabrał Dariusz Kantor – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. W swoim wystąpieniu podsumował dotychczasowe dokonania, przebieg realizacji projektu oraz osiągnięte rezultaty.

Kolejnym punktem spotkania był blok prezentacji prelegentów, którzy omówili wybrane dokumentacje opracowane w ramach zrealizowanego projektu:

„Budowanie zintegrowanej sieci transportowej w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim”,

„Projekt regionalny skupiony lokalnie: Góra Św. Anny - Opolskie centrum dziedzictwa kulturowo- przyrodniczego”,

„Strefy funkcjonalno-przestrzenne w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim”.

Zgromadzeni na konferencji, podsumowując wystąpienia jednoznacznie stwierdzili, że zakończenie realizacji projektu nie oznacza końca współpracy partnerów Subregionu. Powstałe opracowania umożliwią wspólne aplikowanie o środki finansowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Takie działanie stwarza szansę na dalszy, harmonijny rozwój Subregionu oraz stanowi doskonałą bazę do rozwijania sieci współpracy. 

{gallery}/ilustracje/iii{/gallery}

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013