Błąd
  • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /ilustracje/schemat.jpg is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
log in

Aktualności i ogłoszenia

Strategia Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Program ZIT przyjęte jednogłośnie

W miniony piątek przedstawiciele gmin i powiatów tworzących Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny przyjęli jednogłośnie:

  • Strategię Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020

oraz

  • Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na lata 2014-2020 (ZIT).

Tym samym zakończyły się trwające blisko rok prace nad przygotowaniem dokumentów. W tym czasie zorganizowano 13 lokalnych wizyt studyjnych, w których uczestniczyło 117 osób, 4 warsztaty moderowane, konsultacje indywidualne, badania ankietowe, w których uczestniczyło ponad 1000 mieszkańców, a także konsultacje społeczne na terenie każdej z gmin subregionu, w których udział wzięło 220 osób. Wszystkie te działania miały na celu opracowanie dokumentów, które będą diagnozowały stan obecny oraz wskazywały oczekiwane i priorytetowe kierunki rozwoju - wspólne dla partnerów porozumienia.

Wizja rozwoju Subregionu oraz cele strategiczne i rozwojowe zostały przedstawione na poniższym schemacie (aby powiększyć schemat należy kliknąć w ikonkę w prawym górnym rogu):

{gallery width=700 height=500}/ilustracje/schemat.jpg{/gallery}

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z dokumentami w ich pełnej (bądź skróconej) wersji:

STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO DO ROKU 2020

Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na lata 2014-2020

Załącznik do Programu ZIT

PODSTAWOWE INFORMACJE

Strategia i Program ZIT powstały przy dużym zaangażowaniu mieszkańców, instytucji publicznych, sektora nauki i biznesu, którzy włączyli się w prace nad dokumentami. Za okazaną pomoc jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

"Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013